Treść strony

Poproś o kontakt!

Poproś o kontakt!

Masz pytanie. Wypełnij formularz kontaktowy.
rejestracja@softskin-clinic.pl +48 717 162 479

Dr Elżbieta Wojtowicz-Prus

Specjalista dermatolog, medycyna estetyczna, CEO

Specjalista dermatolog, doktor nauk medycznych. W 2013 roku otrzymała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Autorka i współautorka wielu oryginalnych prac naukowych i poglądowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w tym Sekcji Dermatologii Dziecięcej. Wielokrotny prelegent sympozjów naukowych i konferencji krajowych i międzynarodowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu dermatologii, alergologii, medycyny estetycznej.

Edukacja

  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Wielokrotny prelegent sympozjów naukowych i konferencji krajowych i międzynarodowych.
  • Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej.

Publikacje

Dr Elżbieta Wojtowicz-Prus jest autorką i współautorką wielu oryginalnych prac naukowych i poglądowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

  • Sarkoidoza skórna imitująca liszaj płaski. Domagała, Anna; Wojtowicz-Prus, Elżbieta; Węgłowska, Jolanta; Woźniak, Clinical Dermatology / Dermatologia Kliniczna . 2012, Vol. 14 Issue 3, p130-134. 5p.
  • Nietrzymanie barwnika u noworodka — opis przypadku. Domagała, Anna; Wojtowicz-Prus, Elżbieta; Woźniak, Zdzisław; Węgłowska, Jolanta, Clinical Dermatology / Dermatologia Kliniczna . 2008, Vol. 10 Issue 3, p155-158. 4p.
  • Disturbed skin barrier in children with chronic kidney disease. Elzbieta Wojtowicz-Prus, Katarzyna Kilis-Pstrusinska, Adam Reich, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Maria Szczepanska Jacek C. Szepietowski, Pediatric Nephrology February 2015, Volume 30, Issue 2, pp 333–338
  • Chronic Kidney Disease-associated Pruritus in Children, Wojtowicz-Prus, Elżbieta; Kilśi-Pstrusińska,Acta Dermato-Venereologica, Volume 96, Number 7, November 2016, pp. 938-942(5) Katarzyna; Reich, Adam; Zachwieja, Katarzyna; Miklas-Zewska, Monika; Szczepańska, Maria; Szepietowski, Jacek C.,
  • DISTURBED SKIN BARRIER IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE, Katarzyna Kilis-Pstrusinska Elzbieta Wojtowicz-Prus Jacek Szepietowski, Nephrol Dial Transplant (2016) 31 (suppl_1): 1334-1335.
Powrót na górę strony